Telefonogram

Telefonogram to wiadomość (telegram) przekazana telefonicznie i dalej po jej zapisaniu przekazana adresatowi. Telefonogram to inaczej depesza telefoniczna.

telefonogram
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(nadawca)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(adresat)
………………………………………
………………………………………
(adres)

TELEFONOGRAM NR …………………………………….

Zawiadamiam, że dnia ………………………………………………… o godz ……………………………………. w ………………………. (gdzie) odbędzie się ………………… (co). Tematem ……………….. (narady, spotkania, odczytu, wiecu, inne) będzie/będą* ………………………………………………………. . Obecność …………………………………….. (wymienić czyja) obowiązkowa.

Na zlecenie: ……………………………………………….. (imię i nazwisko) …………………………………………………………………… (stanowisko osoby zlecającej wysłanie telefonogramu).

Nadał: …………………………………………………………………….. (imię nazwisko) dnia ………………………………………………. o godz …………………………………….

Odebrał …………………………………………………………………….. (imię nazwisko) dnia ………………………………………………. o godz …………………………………….

* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(pieczątka i podpis)

Obecnie, w epoce nowoczesnych telefonów komórkowych i innych środków masowej komunikacji – telefonogram stracił zupełnie na znaczeniu.

pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *