Na wzór  •  Auto  •  Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(właściciel)
.............................................
.............................................
(adres)
.............................................
(PESEL / REGON)
.............................................
(współwłaściciel)
.............................................
.............................................
(adres)
.............................................
(PESEL / REGON)
.............................................
(nazwa urzędu)
.............................................
.............................................
(adres)

Zawiadomienie

Zawiadamiam, iż dnia .... sprzedałem pojazd marki .......................... nr rejestracyjny ............................................ nr identyfikacyjny VIN (nadwozia/podwozia/ramy*) ....................................... Panu/Pani* ..................... .
Załącznik
1. Kopia umowy kupna sprzedaży z dnia .... .
* niepotrzebne skreślić

.............................................
(podpis właściciela)
.............................................
(podpis współwłaściciela)
.............................................
(podpis pracownika przyjmującego wniosek)

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu pdf   Zawiadomienie o zbyciu pojazdu odt   Zawiadomienie o zbyciu pojazdu doc  

Słowa kluczowe

  • zawiadomienie
  • zbycie sprzedaż pojazdu auta
  • zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu
  • wydział komunikacji
  • zawiadomienie o zbyciu pojazdu
  • zawiadomienie o sprzedaży auta samochodu
  • powiadomienie o zbyciu pojazdu
  • ubezpieczenie oc
  • rejestracja pojazdu

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.08.24