Zlecenie przelewów na konto

Wygodny sposób na przeniesienie się do innego banku – formalności związane z przeniesieniem konta – informowaniem pracodawcy – załatwiają za nas.

Zlecenie przelewów na konto
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa banku)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Zlecenie przelewów na konto

Proszę o spowodowanie, by moje pobory począwszy od ……………………………………………………. (data) były przelewane na rachunek o numerze ……………………………………………………………………………………………… w Państwa banku.

Jednocześnie informuję, iż aktualnie jestem zatrudniony/a* w ……………….. (nazwa i adres firmy).
* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(czytelny podpis )
  • bank i pracodawca – zlecenie przelewów na nowe konto
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *