Świadectwo pracy

Pracownik ma prawo do c.d.

2/ wystąpienia do Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w …….. o sprostowanie świadectwa pracy (w ciągu 7 dni od daty otrzymania odmowy sprostowania przez pracodawcę). Art. 97 § 2¹ Kodeksu pracy.

Świadectwo pracy aby być respektowane przez wszystkie urzędy musi mieć przystawioną pieczątkę oraz czytelny podpis.

  • powszechny obowiązek służby wojskowej
  • urlop wypoczynkowy
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *