Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

… posiadający ważne ubezpieczenie OC w (nazwa firmy ubezpieczeniowej) (nr polisy) w następującym zakresie: (opis uszkodzeń). Inne istotne informacje dotyczące zdarzenia (opisać) oraz świadkowie zdarzenia