Oświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy

Oświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy może być przydatne np w urzędzie w związku z ubieganiem się o zasiłek.

Oświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Oświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy

Oświadczam, że jestem:

  • pracownikiem ………………. (nazwa firmy) zatrudnionym na stanowisku ……………. .
  • studentem ……………. (roku) …………… (nazwa uczelni)
  • właścicielem ……………. (nazwa firmy)
  • bezrobotnym zarejestrowanym od dnia ……………. w Urzędzie Pracy w …………………… (miejscowość)
  • bezrobotnym od dnia …………
  • inne ……. (wymienić rodzaj działalności)
………………………………………
(podpis)
  • oświadczenie o byciu studentem, bezrobotnym, właścicielem, pracownikiem
  • oświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy
  • rodzaj wykonywanej pracy a stanowisko
pdf odt doc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *