Wniosek o zasiłek rodzinny

O zasiłek rodzinny może ubiegać się osoba o niskich miesięcznych dochodach, spełniająca jeden lub kilka z warunków zawartych w poniższym wniosku.

Wniosek o zasiłek rodzinny
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
…………………..
(adres)
………………………………………
(PESEL)
………………………………………
(nazwa ośrodka pomocy społecznej)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Wniosek o zasiłek rodzinny

Wnoszę o przyznanie mi zasiłku rodzinnego ponieważ:
* uczę się w szkole i nie ukończyłem/am jeszcze 21 roku życia
* uczę się w szkole/wyższej i nie ukończyłem/am jeszcze 24 roku życia
* uczę się w szkole/wyższej*, legitymuję się orzeczeniem o umiarkowanym/znacznym stopniu niepełnosprawności i nie ukończyłem/am jeszcze 24 roku życia
Jednocześnie informuję, iż mój miesięczny dochód wynosi ………………… zł /słownie/ …………………………………….. .

………………
(podpis)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *