Reklamacja zwrot uszkodzonego towaru

wyroby dotarły w stanie uszkodzonym. Uszkodzenia dotyczą… W związku z powyższym, proszę o skorygowanie faktury

Reklamacja i zwrot uszkodzonego towaru
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(numer referencyjny)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Reklamacja i zwrot uszkodzonego towaru

Szanowni Państwo,
Niniejszym informuję, że na podstawie naszego zamówienia nr …………………………………… z dnia ……………………… otrzymaliśmy dostawę towaru od Państwa.
Niestety, wyroby dotarły w stanie uszkodzonym. Uszkodzenia dotyczą ……………. (czego). W związku z powyższym, proszę o skorygowanie faktury. Uszkodzony towar odeślemy z powrotem na Państwa koszt. Prosimy o przesłanie informacji na temat zwrotu towaru.

………………
(pieczątka i podpis)
  • reklamacja i zwrot uszkodzonego towaru
  • uszkodzone zamówienie – wzór reklamacji
  • Reklamacja zwrot uszkodzonego towaru
pdf   odt   doc