Notatka służbowa ze spotkania. Jak napisać notatkę służbową?

Notatka służbowa ze spotkania wer.2
………………………………………
(miejscowość, data)

Notatka służbowa ze spotkania

W spotkaniu udział wzięli: ……………………………………………………………………… (wymienić).

Celem spotkania było: ………………………… .
Ustalono, że: ………….. . Wnioski:………………. (w tym komu przekazać tę notatkę).

………………………………………
(pieczątka i podpis)

Formalne ograniczenia do tworzenia notatek służbowych w firmie

Należy pamiętać, że notatka służbowa nie może być stosowana jako forma kary czy dyscyplinowania pracownika. To samo tyczy się innych pism ostrzegających. Jedynymi dopuszczalnymi przez prawo formami są: upomnienie, nagana a także kara pieniężna.

  • notatka służbowa wzór, druk
  • jak napisać notatkę służbową?
  • wzór notatki służbowej
  • konsekwencje sporządzenia notatki służbowej
Notatka służbowa ze spotkania wer.2 pdf   Notatka służbowa ze spotkania wer.2 odt   Notatka służbowa ze spotkania wer.2 doc   Notatka służbowa ze spotkania wer.2 rtf  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *