Podanie o wycięcie drzewa

Zwolnienie z opłaty za wycięcie drzewa na działce

Zwolnienie z obowiązku uzyskania stosownego zezwolenia dotyczą drzew lub krzewów:
w lasach

  1. owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową
  2. na plantacjach drzew i krzewów
  3. których wiek nie przekracza 10 lat
  4. usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych
  5. usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału
  6. które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu
  7. stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu
  8. usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *