Podanie o wycięcie drzewa

Podstawa prawna dotycząca wycinki drzew

– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Z wymienionych wyżej dokumentów wynika, pismo o wycinkę powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko/nazwę firmy, adres właściciela nieruchomości (albo właściciela urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej określonych w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń)
 2. tytuł prawny do władania nieruchomością
 3. nazwę gatunku drzew/a lub krzewu/ów
 4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm
 5. przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew
 6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu
 7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy
 8. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych (istniejących lub budowanych na tej nieruchomości)
 • podanie do urzędu gminy o wycinkę drzew
 • zezwolenie na wycięcie drzewa, wycinkę drzew
 • wycięcie, drzewo, krzew, wycięcie drzewa, wycięcie krzewów
 • pismo do gminy
 • wycinanie drzew na działce
 • wycinka drzewa – zezwolenie podanie
 • wniosek o wycięcie drzewa
 • przepisy dotyczące wycinki drzew owocowych na własnej działce, posesji
 • podanie o wycięcie drzewa koło domu
 • zezwolenie, pozwolenie na wycinkę drzew
 • Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew
 • Podanie o wycięcie drzewa
 • wzór wniosku o ścięcie drzewa
 • wniosek o pozwolenie o ścięcie drzewa
 • Jak zgodnie z prawem wycinać drzewa?
pdf   odt   doc

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *