Reklamacja imprezy sylwestrowej

Każdą nienależycie wykonaną usługę można reklamować i żądać zwrotu zapłaconej kwoty w części lub całości.

Reklamacja imprezy sylwestrowej
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(telefon kontaktowy)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Reklamacja imprezy sylwestrowej

Składam reklamację imprezy sylwestrowej organizowanej przez Państwa firmę dnia ………………………………….. w ………………………………… (miejsce), na którą dnia ……………………… wykupiłem/am* ……………………… (bilet, inne) dla …………….. (liczba osób). .
Państwa oferta zawierała: ……………………………………. (wymienić). Natomiast realizacja oferty przedstawiała się następująco: ……………………………………. (wymienić).
W związku z powyższym żądam:
☐ zwrotu kosztów imprezy sylwestrowej w wysokości …………….. %
☐ zwrotu kosztów noclegu/ów
☐ inne …………………… (wymienić)
☐ powiadomienia mnie o sposobie załatwienia mojej reklamacji w terminie 14 dni.
W przypadku braku odpowiedzi będę uważał/a*, że Państwo reklamację zaakceptowali i w pełni zgadzają się z moimi zastrzeżeniami.
Załączniki:
☐ kopia opłaty/przelewu* za imprezę sylwestrową
☐ program imprezy sylwestrowej
☐ oferta karty dań, napojów
☐ oferta muzyczna
☐ inne ……….. (wymienić, np: zdjęcia)
* niepotrzebne skreślić.

………………………………………
(pieczątka i podpis)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *