Wniosek o urlop wypoczynkowy dla młodocianego

§ 3. Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych.
Młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu, o którym mowa w § 1 i 2, pracodawca może,
na jego wniosek, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych.

§ 4. Pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących,
udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym
łącznie z urlopem wypoczynkowym dwóch miesięcy.

Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

  • urlop wakacyjny
  • urlop dla młodocianego
  • urlop wypoczynkowy osoby niepełnoletniej
pdf   odt   doc

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *