Na wzór  •  Notatka służbowa

Notatka służbowa

Notatka służbowa to zatytułowana, uporządkowana i precyzyjna forma wypowiedzi w postaci dokumentu (jawnego, poufnego itd.), którą sporządza się na polecenie lub z własnej inicjatywy w sytuacji, kiedy istnieje potrzeba odnotowania (udokumentowania) najważniejszych faktów, zdarzenia, osób lub czegoś innego. Notatka charakteryzuje się rzeczowością i zwięzłością, zawiera elementy opisu, charakterystyki i sprawozdania a także opowiadania. Dotyczy jednego tematu, a mianowicie określonego w tytule. Od autora notatki oczekuje się wskazania najważniejszych elementów. Po sporządzeniu przekazywana jest właściwym osobom (wg kompetencji) i powinna pozostać w miejscu pracy piszącego.

Notatki służbowe z napraw, spotkań i innych ważnych wydarzeń w firmie.

Praca w przedsiębiorstwie wiąże się również z obowiązkami, po których należy pozostawić formalny ślad w postaci notatek.

Notatki z wykonanych prac

Słowa kluczowe

  • notatka służbowa - druk
  • jak napisać notatkę służbową?
  • wzór notatki służbowej
  • notatka służbowa wzór

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.06.05