Notatka służbowa ze spotkania. Jak napisać notatkę służbową?

Notatka służbowa to zatytułowana, uporządkowana i precyzyjna forma wypowiedzi w postaci dokumentu jawnego lub poufnego itd.). Stosuje się ją tak w firmach jak i urzędach.

W przypadku notatki służbowej ze spotkania wymień co było celem spotkania, kto wziął w nim udział i co udało się ustalić.

Notatka służbowa ze spotkania
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(stanowisko)

Notatka służbowa ze spotkania

Dnia …………………………………. o godz. …………………………………. odbyło się w ……………… (miejsce spotkania) spotkanie …………………………………………………. (jakie), w którym uczestniczyli: …………………………….. (wymienić kto).

Tematyka spotkania obejmowała: …………………………………….. (wymienić zagadnienia w porządku chronologicznym). Ustalono, iż ………………………………….. (co). Na uwagę zasługuje ……………………………………. (co). Spotkanie przebiegało w ……………………………………… (atmosferze).

Zakończyło się o godz ………………………………..

Wnioski:

1. ……………………………………..
2. Notatkę przekazać ………………………………….. (komu).

*niepotrzebne skreślić

………………………………………
(pieczątka i podpis)

Notatka służy odnotowaniu ważnych faktów czy zdarzeń z firmy. Powinna być rzeczowa i zwięzła.

Notatka służbowa ze spotkania pdf   Notatka służbowa ze spotkania odt   Notatka służbowa ze spotkania doc   Notatka służbowa ze spotkania rtf  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *