Notatka służbowa ze spotkania. Jak napisać notatkę służbową?

Notatka służbowa to zatytułowana, uporządkowana i precyzyjna forma wypowiedzi w postaci dokumentu jawnego lub poufnego itd.). Stosuje się ją tak w firmach jak i urzędach.

W przypadku notatki służbowej ze spotkania wymień co było celem spotkania, kto wziął w nim udział i co udało się ustalić.

Notatka służbowa ze spotkania
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(stanowisko)

Notatka służbowa ze spotkania

Dnia …………………………………. o godz. …………………………………. odbyło się w ……………… (miejsce spotkania) spotkanie …………………………………………………. (jakie), w którym uczestniczyli: …………………………….. (wymienić kto).

Tematyka spotkania obejmowała: …………………………………….. (wymienić zagadnienia w porządku chronologicznym). Ustalono, iż ………………………………….. (co). Na uwagę zasługuje ……………………………………. (co). Spotkanie przebiegało w ……………………………………… (atmosferze).

Zakończyło się o godz ………………………………..

Wnioski:

1. ……………………………………..
2. Notatkę przekazać ………………………………….. (komu).

*niepotrzebne skreślić

………………………………………
(pieczątka i podpis)

Notatka służy odnotowaniu ważnych faktów czy zdarzeń z firmy. Powinna być rzeczowa i zwięzła.

Notatka służbowa ze spotkania pdf   Notatka służbowa ze spotkania odt   Notatka służbowa ze spotkania doc   Notatka służbowa ze spotkania rtf  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *