Odwołanie od decyzji gminy nie zezwalającej na wycięcie drzewa

Od decyzji odmawiającej wycięcia drzewa stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni.

Odwołanie od decyzji gminy nie zezwalającej na wycięcie drzewa
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa adresata*)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Odwołanie od decyzji gminy nie zezwalającej na wycięcie drzewa

Niniejszym odwołuję się od krzywdzącej mnie decyzji wydanej przez …………………………………………………….. (nazwa gminy) nie zezwalającej mi na wycięcie na nieruchomości ……………………………………………………………. (adres, nr działki itd.), której jestem właścicielem ………………… (ilość) ………………………………………………………………………………. (gatunek), którego/ych obwód pnia mierzonego/ch na wysokości 130 cm wynosi ………………………… (podać w cm).

Konieczność wycinki, której zamierzałem dokonać w terminie do dnia ……………………………………….. wynikała z ………………………………………… (wymienić przyczynę). Urząd Gminy w ……………… rozpatrując moje podanie ……….. (czego nie uwzględnił, co zostało inaczej zrozumiane i inne).

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

Załączniki (potwierdzające zasadność odwołania):

1. ………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………..

* Samorządowe Kolegium Odwoławcze

………………………………………
(pieczątka i podpis)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *