Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające posiadanie zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą może otrzymać:
A) obywatel polski
B) cudzoziemiec zamieszkały w Polsce (nieposiadający żadnego obywatelstwa)
Podstawa prawna:
Art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.1688 z późn. zm.)

  • podanie do usc
pdf   odt   doc

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *