Prośba o przedłużenie terminu dostawy

Z przykrością informujemy, że Państwa zamówienie nie może być zrealizowane we wskazanym terminie

Prośba od przedłużenie terminu dostawy
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(numer referencyjny)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Prośba o przedłużenie terminu dostawy

Szanowni Państwo,
Z przykrością informujemy, że Państwa zamówienie nr …………………………… z dnia ………………………………….. nie może być zrealizowane we wskazanym terminie. Przyczyna zaistniałej sytuacji jest następująca ………………….. . Powyższe zamówienie może być zrealizowane w terminie do ………………………….. . W związku z powyższym prosimy o przedłużenie terminu dostawy i potwierdzenie tego faktu faksem. Z góry dziękujemy za zrozumienie i prosimy o cierpliwość.

Z poważaniem

………………………………………
(pieczątka i podpis)
  • korespondencja handlowa
  • przedłużenie terminu dostawy – wzór pisma
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *