Polecenie przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy

Dokument należy złożyć u pracodawcy w momencie rozpoczynania pracy.

Pamiętajmy: druk należy dostarczyć osobie (lub np działowi księgowości) odpowiedzialnej za przelewy na konta pracowników.

Polecenie przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy
………………………………………
(miejscowość, data)

Polecenie przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy

Ja niżej podpisana/y* ………………
proszę o przekazywanie mojego wynagrodzenia na konto osobiste prowadzone przez

………………….. o numerze:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
od dnia …………………………. do odwołania.

………………………………………
(czytelny podpis pracownika)
  • wypłata na konto
  • przelew wynagrodzenia na osobiste konto bankowe
  • polecenie przelewu
  • przelew wynagrodzenia
  • polecenie przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy
  • przelew na rachunek bankowy
  • druk przelewu
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *