Specyfikacja towaru

A – Nazwa artykułu
B – Ilość sztuk (w opakowaniu)
C – Ilość opakowań

D – Cena jednostkowa sztuki z podatkiem od towarów i usług
E – Cena jednostkowa opakowania z podatkiem od towarów i usług
F – Cena ogółem z podatkiem od towarów i usług

Specyfikacja towaru
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(REGON)
………………………………………
(NIP)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(REGON)
………………………………………
(NIP)

Specyfikacja towaru ……………………………………

Lp. A B C D E F
1
2
3
4
5
6
………………………………………
(pieczątka i podpis)

Do pełnej specyfikacji towaru należy dodać:
– nazwę i adres kontrahenta – twórcę specyfikacji
– nazwę i adres nabywcy i odbiorcy jeśli wymaga tego sytuacja
– numer, miejsce i datę wystawienia
– ilość towarów, ilość opakowań w tym waga netto i brutto a także rodzaj opakowania

pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *