Rezygnacja wypowiedzenie umowy z nju mobile

Umowa abonamentowa nju mobile jest podpisywana na czas nieokreślony bez specjalnych rabatów wpisanych w treść więc jej wypowiedzenie nie wiąże się z koniecznością zapłacenia kar umownych itp.

Rezygnacja wypowiedzenie umowy z nju mobile
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(telefon)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Rezygnacja wypowiedzenie umowy z nju mobile

Wypowiadam umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr ………. zawartą w dniu ………………. pomiędzy mną a PTK Centertel Sp. z o.o. z zachowaniem okresu wypowiedzenia zapisanego w umowie.

………………………………………
(podpis)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *