Wniosek o urlop szkoleniowy

Nota prawna

Wymiar urlopu szkoleniowego precyzuje artykuł 103² § 1 kp. Wynika z niego, że urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 103¹ § 2 pkt 1 przysługuje w wymiarze:

więcej na dole strony

Wniosek o urlop szkoleniowy
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(stanowisko, dział)
………………………………………
(pracodawca)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Wniosek o urlop szkoleniowy

Uprzejmie proszę o udzielenie mi urlopu szkoleniowego w terminie od dnia ……………………………………… do dnia ……………………………………… , tj. ……………….. dni roboczych. Urlop niniejszy zamierzam wykorzystać do/na …………………………………………………………………………………… (do czego/na co).

Urlop przysługujący – ……………………… dni

Urlop wykorzystany – ……………………… dni

Urlop do wykorzystania – ……………………… dni

* niepotrzebne skreślić.

………………………………………
(podpis)

………………………………………
(pieczątka i podpis pracodawcy)


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *