Wniosek o wyrażenie zgody na podnoszenie kwalifikacji

Proszę o wyrażenie zgody na podnoszenie przeze mnie kwalifikacji zawodowych…

Wniosek o wyrażenie zgody na podnoszenie kwalifikacji
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(stanowisko)
………………………………………
(dział)
………………………………………
(pracodawca)
………………………………………
………………………………………
(adres)

wniosek o wyrażenie zgody na podnoszenie kwalifikacji

Proszę o wyrażenie zgody na podnoszenie przeze mnie kwalifikacji zawodowych.

Cel szkolenia …………………………………………

Forma szkolenia ………………………………………..

Czas trwania szkolenia …………………………

Przewidywany termin rozpoczęcia ……………………………….

Przewidywany termin zakończenia ………………………………..

Inne ważne informacje opisujące przebieg nauki ………………….

Jednocześnie proszę o rozważenie przyznania mi dodatkowych/ego* świadczeń/nia* w postaci ……………………………………… (dodatkowym świadczeniem jest pokrycie opłaty za: kształcenie, przejazdy, podręczniki i zakwaterowanie).

* niepotrzebne skreślić.

………………………………………
(podpis)

………………………………………
(pieczątka i podpis pracodawcy)

pdf   odt   doc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *