Wniosek o urlop wypoczynkowy dla młodocianego

Warunki zatrudnienia osoby niepełnoletniej – m.in. zakaz pracy w godzinach nadliczbowych

Wniosek o urlop wypoczynkowy dla młodocianego
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(stanowisko)
………………………………………
(pracodawca)
………………………………………
………………………………………
(dział firmy)

Wniosek o urlop wypoczynkowy

Proszę o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego od ……………………………………… do ……………………………………… tj. ………………… dni roboczych. Niniejszy urlop jest mi potrzebny do ………………………………………. (uzasadnienie).

Nadmieniam, że w …………………………………… (nazwa firmy) pracuję od ……………………………………………….. (data zatrudnienia).

………………………………………
(podpis młodocianego)

Wyrażam zgodę na urlop we wskazanym terminie
………………………………………
(pieczątka i podpis pracodawcy)


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *