Wniosek o urlop wypoczynkowy dla młodocianego

Warunki zatrudnienia osoby niepełnoletniej

  • zakaz pracy w godzinach nadliczbowych
  • zakaz pracy w godzinach nocnych
  • 14 godzin obowiązkowej przerwy nocnej na odpoczynek
  • 26 dni urlopu rocznie
  • ze względu na pierwsze 6 miesięcy pracy pracownik młodociany ma prawo do 38 dni wolnego w pierwszym roku pracy
  • młodociany ma prawo wykorzystać pełne 26 dni urlopu w roku, gdy kończy 18 lat jeszcze przed urodzinami po których urlop naliczany jest zgodnie z kodeksem pracy
  • obowiązkowe udzielenie urlopu w okresie ferii szkolnych

Urlop wypoczynkowy młodocianych – nota prawna

Art. 190 § 1 Kodeks pracy
Młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Art. 205 Kodeksu pracy

§ 1. Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia
pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych.

§ 2. Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych.
Jednakże w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze
20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *