Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa

Wniosek o wydanie odpisu zupełnego aktu małżeństwa

Wniosek o wydanie odpisu zupełnego aktu małżeństwa
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres, pesel, stopień pokrewieństwa)
………………………………………
(nazwa ośrodka pomocy społecznej)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa

Wnoszę o wydanie odpisu zupełnego aktu małżeństwa ……………. (data) w …………………. (miejscowość), z domu …………………. (nazwisko panieńskie) syna/córki** …………… (imię ojca), …………… (imię matki), ………………… (nazwisko panieńskie matki).
Małżeństwo było zawarte …………… (data) w …………….. (miejscowość).
Niniejszy odpis skróconego aktu małżeństwa potrzebny jest ……………………….. (wymienić).
Załącznik:
Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej.
* wpisać jeżeli wniosek dotyczy innej osoby niż składająca
** niepotrzebne skreślić
………………………………………
(pieczątka i podpis)
  • Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa
  • odpis aktu małżeństwa
  • akt małżeństwa
pdf odt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *