Odmowa naprawy gwarancyjnej

Wymienione wyżej uszkodzenia zostały udokumentowane zdjęciami (przesyłamy w załączeniu).

W Pana/Pani* przypadku możemy dokonać naprawy, jednak pod warunkiem pełnej odpłatności za usługę w wysokości ………………………………………………………. (cena). Wpłaty powyższej należy dokonać do dnia ……………………………………. na nasze konto o numerze wskazanym na załączonej ulotce. Po upływie w/w terminu urządzenie odeślemy Panu/Pani* w takim stanie, w jakim je otrzymaliśmy. Mamy nadzieję, że powody dla których nie możemy wykonać naprawy gwarancyjnej są dla Pana/Pani zrozumiałe.

  • gwarancja
  • zwrot towaru
  • odmowa
  • naprawa gwarancyjna
  • odmowa naprawy gwarancyjnej
  • nie uznanie gwarancji
  • rękojmia
  • rzecznik praw konsumenta
pdf   odt   doc

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *