Wniosek o zwolnienie do opieki nad dzieckiem

Prawo do tego zwolnienia przysługuje pracownikowi z mocy prawa. We wniosku o zwolnienie nie wymaga się motywowania.
Z pracodawcą należy jednak uzgodnić konkretny dzień, bądź dni. Pracodawcę należy również poinformować,
czy współmałżonek korzystał ze zwolnienia, a jeżeli tak, to w jakim wymiarze.

Zwolnienie, o którym mowa przysługuje w ilości tylko 2 dni w danym roku kalendarzowym niezależnie
od liczby wychowywanych dzieci w wieku do lat 14.

Przysługujące 2 dni niewykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.
W następnym roku nabywa się prawo do kolejnych dwóch dni i tak aż do momentu ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

Jeżeli ktoś nie skorzystał z prawa do dwóch dni opieki nad dzieckiem, to po dniu,
w którym dziecko skończy 14 lat, traci prawo do zwolnienia.
Fakt czy pracownik korzystał z omawianych dni zwolnienia i w jakiej wysokości jest odnotowywany na świadectwie pracy.

*Z prawa do zwolnienia może skorzystać zarówno pracownik jak i pracownica, którzy wychowują dziecko do 14 roku życia.
Wybór, które z pracowników będzie korzystało z prawa do zwolnienia należy do nich samych. Mogą oni również podzielić
się tym prawem, a wówczas każde z nich skorzysta z jednego dnia.
Pracownik bądź pracownica mogą skorzystać ze zwolnienia również wtedy, gdy drugie z nich jest bezrobotne; pozostaje
w stosunku pracy, ale chwilowo nie pracuje (korzysta z urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego
lub pobiera wynagrodzenie za okres choroby).

Wniosek o zwolnienie do opieki nad dzieckiem pdf   Wniosek o zwolnienie do opieki nad dzieckiem odt   Wniosek o zwolnienie do opieki nad dzieckiem doc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *