Anulowanie części zamówienia

Anulowanie części zamówienia wer.2
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

anulowanie części zamówienia

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo numer ………………………………………………… z dnia …………………. informujemy, że rezygnujemy z zamówienia niedostarczonych przez Państwa następujących pozycji …… . Nie jesteśmy zainteresowani nabyciem ich w terminie późniejszym.

Z poważaniem

………………………………………
(pieczątka i podpis)
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *