Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Przy składaniu wniosku o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego wymagane są:

Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(właściciel)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL / REGON)
………………………………………
(współwłaściciel)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL / REGON)
………………………………………
(nazwa urzędu miejskiego)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Wnoszę o wydanie dla pojazdu marki …………………………. nr rejestracyjny …………………………………….. nr identyfikacyjny VIN (nadwozia/podwozia/ramy*) …………………………………….. wtórnika dowodu rejestracyjnego ze względu na:
□ zniszczenie
□ zagubienie
□ kradzież

Ponadto proszę o
□ wydanie pozwolenia czasowego na okres oczekiwania na nowy dowód rejestracyjny
Załączniki:
□ dowód rejestracyjny ……………………. (seria i numer)
□ karta pojazdu …………………………………. (seria i numer)
□ zaświadczenie z policji ……… (o kradzieży, z dnia)
□ oświadczenie ……………………… (o zagubieniu, z dnia)
□ dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC (do wglądu)
□ wymagana opłata ………………………

………………………………………
(podpis właściciela)
………………………………………
(podpis współwłaściciela)
………………………………………
(podpis pracownika przyjmującego wniosek)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *