Anulowanie zamówienia z powodu opóźnień

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnień – dziękujemy za szybką pisemną odpowiedź, w której usprawiedliwiacie Państwo opóźnienie dostawy zamówionego towaru

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia w dostawie

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

anulowanie zamówienia nr ……………. z powodu opóźnienia dostawy

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za szybką pisemną odpowiedź, w której usprawiedliwiacie Państwo opóźnienie dostawy zamówionego przez nas towaru nr …………………………………………………………………. .

Niestety, opóźnienie dostawy stawia nas w bardzo niezręcznej sytuacji i nie możemy go zaakceptować. W związku z powyższym nie jesteśmy już zainteresowani tą dostawą i anulujemy powyższe zamówienie.

………………………………………
(pieczątka i podpis)
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *