Na wzór  •  Firmowe  •  Pismo przewodnie

Pismo przewodnie

Pismo przewodnie
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(nazwa firmy)
.............................................
.............................................
(adres)
.............................................
(nazwa firmy)
.............................................
.............................................
(adres)

Pismo przewodnie

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej przeprowadzonej dnia ........................................................... przesyłamy ............................................... (określić co). Jeżeli możemy jeszcze w czymś pomóc, prosimy o kontakt.
Z poważaniem

.............................................
(pieczątka i podpis)

Pismo przewodnie powinno odnosić się do towaru który oddajemy jakiejś firmie w ramach zakończonego projektu. Pismo ma być krótkie, w jego załączniku towar, tworzymy dwie kopie.


Pismo przewodnie pdf   Pismo przewodnie odt   Pismo przewodnie doc  

Słowa kluczowe

  • pismo przewodnie
  • wzór pisma przewodniego
  • pismo przewodnie wzór
  • list przewodni wzór

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.07.10