Zaproszenie do złożenia wizyty

Oficjalne zaproszenia do wizyt składane pomiędzy przedsiębiorstwami – np w ramach poszerzenia współpracy.
Pismo powinno być składane na profesjonalnie przygotowanym papierze firmowym..

Zaproszenie do złożenia wizyty 1
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(firma)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(firma)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Zaproszenie do złożenia wizyty

Szanowni Państwo,
Pragniemy zaprosić Państwa do złożenia wizyty w naszej firmie. Jesteśmy przekonani, że prezentacja naszych produktów oraz omówienie warunków współpracy z Państwem będzie sprzyjać naszym wspólnym interesom.
Prosimy o poinformowanie, jaki termin byłby dla Państwa korzystny. Istnieje możliwość zapewnienia z naszej strony rezerwacji noclegów.
Oczekujemy odpowiedzi.
………………………………………
(czytelny podpis i pieczęć)
  • zaproszenie wzór pisma
  • zaproszenie do odwiedzin
  • oficjalne zaproszenia firmowy – wzory pism
  • oficjalne zaproszenie biurowe – wzór dokumentu
Zaproszenie do złożenia wizyty 1 pdf   Zaproszenie do złożenia wizyty 1 odt   Zaproszenie do złożenia wizyty 1 rtf   Zaproszenie do złożenia wizyty 1 docx

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *