Pismo przewodnie. Jak napisać list przewodni?

Pismo przewodnie powinno być krótkie i rzeczowe. Odnosi się one do towaru lub dokumentu który przekazujemy jakiejś firmie.

Pismo przewodnie
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
(adres)

Jak napisać pismo przewodnie

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej przeprowadzonej dnia …………. przesyłamy ……….. (określić co). Jeżeli możemy jeszcze w czymś pomóc, prosimy o kontakt.
Z poważaniem
………………………………………
(pieczątka i podpis)
 pdf   odt   doc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *