Odwołanie od decyzji

Odwołanie od decyzji wer.2
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(numer referencyjny)
………………………………………
(imię i nazwisko / nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Odwołanie

Niniejszym odwołuję się od decyzji ………………………… (czyjej) (numer) ……………………………. z dnia …………….. , dotyczącej ……………. ponieważ jest ona krzywdząca dla mnie/mojej firmy*, jako że nie uwzględnia tego, co jest najważniejsze.
W uzasadnieniu mojego odwołania stwierdzam, że …………………. (wyjaśnić).
W związku z powyższym bardzo proszę o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Załączniki (uzasadniające odwołanie):
1.
2.

………………………………………
(pieczątka/podpis)
pdf   odt   doc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *