Reklamacja zamówienia

Reklamujemy zamówienie nr . Towar, jaki otrzymaliśmy został dostarczony .. (w jaki sposób). Spowodowało to

Reklamacja zamówienia
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(numer referencyjny)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Reklamacja zamówienia

Reklamujemy zamówienie nr ……… . Towar, jaki otrzymaliśmy został dostarczony …………………. (w jaki sposób). Spowodowało to ………………………………………………………. (skutki).
Wobec powyższego żądamy zwrotu poniesionych przez nas kosztów.
Załącznik: Kopia zamówienia

………………………………………
(pieczątka i podpis)
  • reklamacja zamówienia
  • zamówienie – wzór reklamacji
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *