Uznanie reklamacji i zamiana towaru

Z przykrością przeczytaliśmy Państwa pismo z dnia … , zawierające opis wad towaru, który Państwu przesłaliśmy.

Uznanie reklamacji i zamiana towaru
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(numer referencyjny)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Uznanie reklamacji i zamiana towaru

Szanowni Państwo,
Z przykrością przeczytaliśmy Państwa pismo z dnia ………………………………………………….. , zawierające opis wad towaru, który Państwu przesłaliśmy. Te same wady stwierdziliśmy w partii towaru, którą jeszcze posiadamy.
Wobec powyższego prosimy o zwrot towaru w oryginalnych opakowaniach i dołączenie kopii Państwa pisma. Natychmiast po otrzymaniu przesyłki dostarczymy nowy towar wraz z czekiem za zwrot.
Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość.

………………………………………
(pieczątka i podpis)
  • Uznanie reklamacji i zamiana towaru
  • uszkodzone zamówienie – wzór reklamacji
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *