Upoważnienie do obioru dowodu osobistego

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dn. 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384).
  • odbiór dowodu osobistego – upoważnienie, pełnomocnictwo
  • upoważnienie do odbioru nowego dowodu osobistego w urzędzie miejskim
  • dowód osobisty – odbiór
  • upoważnienie do odbioru dokumentów
Upoważnienie do obioru dowodu osobistego pdf   Upoważnienie do obioru dowodu osobistego odt   Upoważnienie do obioru dowodu osobistego doc

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *