Wniosek o dodatkowy urlop rehabilitacyjny

1. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych
stopni niepełnosprawności.
2. Urlop, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.
3. Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego, o którym mowa w ust. 2, jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy określony w ust. 1. A więc, do uzyskania dodatkowo wymienionych 10 dni urlopu konieczne są potwierdzone na piśmie:
umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności
łącznie co najmniej 1 rok pracy zawodowej (nie kolejnych 12 miesięcy, tylko w sumie 12 miesięcy u jednego lub kilku pracodawców) oraz pisemny wniosek do pracodawcy o urlop

pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *