Przeprosiny klienta za opóźnienia w dostawie

Z przykrością informujemy, że Państwa zamówienie nr … z dnia … nie może być zrealizowane we wskazanym terminie.

Przeprosiny klienta za opóźnienia w dostawie
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(numer referencyjny)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Przeprosiny klienta za opóźnienia w dostawie

Szanowni Państwo,
Z przykrością informujemy, że Państwa zamówienie nr …………………………… z dnia ………………………………….. nie może być zrealizowane we wskazanym terminie. Przyczyna zaistniałej sytuacji jest następująca ………………………………….. . Powyższe zamówienie może być zrealizowane w terminie do …………………….. . W związku z powyższym prosimy o przedłużenie terminu dostawy i potwierdzenie tego faktu faksem. Z góry dziękujemy za zrozumienie i prosimy o cierpliwość.

Z poważaniem

………………………………………
(pieczątka i podpis)
  • korespondencja handlowa
  • opóźnienie dostawy
  • przeprosiny klienta za opóźnienia w dostawie
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *