Zawiadomienie o montażu instalacji do zasilania gazem

Wniosek / zawiadomienie składa właściciel lub pełnomocnik

Zawiadomienie o montażu instalacji do zasilania gazem
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(właściciel)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL / REGON)
………………………………………
(współwłaściciel)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL / REGON)
………………………………………
(nazwa urzędu)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Zawiadomienie o montażu instalacji do zasilania gazem

Zawiadamiam, iż dnia …. dokonałem montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, które zmieniły dane pojazdu zapisane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu marki …………………….. nr rejestracyjny ………….. nr identyfikacyjny VIN (nadwozia/podwozia/ramy*)
* niepotrzebne skreślić

Załączniki:
□ dowód rejestracyjny ……………….. (seria i numer)
□ karta pojazdu …………………………….. (seria i numer)
□ kopia świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem…………………………….. (z dnia)
□ faktura VAT za montaż instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem …. (z dnia)
□ dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC (do wglądu)

………………………………………
(podpis właściciela)
………………………………………
(podpis współwłaściciela)
………………………………………
(podpis pracownika przyjmującego wniosek)
  • zawiadomienie
  • montaż instalacji gazowej w aucie
  • zmiany konstrukcyjne pojazdu
  • zasilanie gazem
  • instalacja gazowa w aucie
  • wydział komunikacji
  • zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem
  • rejestracja pojazdów
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *