Zawiadomienie o zmianie adresu zamieszkania

Zawiadomienie o zmianie adresu zamieszkania i jednocześnie wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego dla pojazdu marki…

Zawiadomienie o zmianie adresu zamieszkania
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(właściciel)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL / REGON)
………………………………………
(współwłaściciel)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL / REGON)
………………………………………
(nazwa urzędu)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Zawiadomienie o zmianie adresu zamieszkania

Zawiadamiam, iż dnia ……….. dokonałem zmiany adresu zamieszkania z …………………………………………………………………….. na …………………………………………………………………….. bez zmiany/ze zmianą* właściwości miejscowej organu rejestrującego i proszę o wymianę dowodu rejestracyjnego dla pojazdu marki ………………………….. nr rejestracyjny …………………………………………………. nr identyfikacyjny VIN (nadwozia/podwozia/ramy*) …………………………………. .

* niepotrzebne skreślić

Załączniki:

□ dowód rejestracyjny ……………… (seria i numer)

□ karta pojazdu …………………………… (seria i numer)

□ dokument potwierdzający zmianę adresu

□ dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC (do wglądu)

□ wymagana opłata …………………………………

………………………………………
(podpis właściciela)
………………………………………
(podpis współwłaściciela)
………………………………………
(podpis pracownika przyjmującego wniosek)
  • zawiadomienie
  • zmiana adresu zamieszkania
  • adres zamieszkania
  • wydział komunikacji
pdf   odt   doc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *