Wniosek o wymianę lub wydanie tablic rejestracyjnych

Wnoszę o wydanie tablic(y)/wymianę tablic(y) rejestracyjnych(ej)* dla pojazdu marki

Wniosek o wymianę / wydanie tablic rejestracyjnych
…..
(miejscowość, data)
…..
(właściciel)
…..
…..
(adres)
…..
(PESEL / REGON)
…..
(współwłaściciel)
…..
…..
(adres)
…..
(PESEL / REGON)
…..
(nazwa urzędu miejskiego)
…..
…..
(adres)

Wniosek o wymianę lub wydanie tablic rejestracyjnych

Wnoszę o wydanie tablic(y)/wymianę tablic(y) rejestracyjnych(ej)* dla pojazdu marki …………………. nr rejestracyjny …. nr identyfikacyjny VIN (nadwozia/podwozia/ramy*) ………………… , który nabyłem dnia ………….. .

Proszę również o:
□ wydanie zalegalizowanych tymczasowych tablic rejestracyjnych

Załączniki:
□ dowód rejestracyjny ……………. (seria i numer)
□ karta pojazdu ……….. (seria i numer)
□ tablice rejestracyjne ……….. (numer)
□ umowa kupna – sprzedaży ……………… (z dnia)
□ faktura zakupu pojazdu … (numer)
□ dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC (do wglądu)
□ wymagana opłata ……………..

…..
(podpis właściciela)
…..
(podpis współwłaściciela)
…..
(podpis pracownika przyjmującego wniosek)
  • tablica rejestracyjna
  • tablice rejestracyjne
  • wymiana i wydanie tablic rejestracyjnych
  • wydział komunikacji
  • rejestracja pojazdu auta samochodu
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *