Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

W przypadku, gdy przednia szyba auta zostanie zniszczona to najprawdopodobniej uszkodzona zostanie i nalepka. Ten wniosek składamy by otrzymać jej duplikat – wtórnik.

Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(właściciel)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL / REGON)
………………………………………
(współwłaściciel)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL / REGON)
………………………………………
(nazwa urzędu miejskiego)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

Wnoszę o wydanie dla pojazdu marki ………………………. nr rejestracyjny …………………………………….. nr identyfikacyjny VIN (nadwozia/podwozia/ramy*) ……………………………………. wtórnika nalepki kontrolnej ze względu na zniszczenie się posiadanej.

Załączniki:
□ dowód rejestracyjny ………….. (seria i numer)
□ karta pojazdu ……………………….. (seria i numer)
□ zaświadczenie z policji …… (o kradzieży, z dnia)
□ oświadczenie ……………. (o zagubieniu, z dnia)
□ dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC (do wglądu)
□ wymagana opłata …………….

………………………………………
(podpis właściciela)
………………………………………
(podpis współwłaściciela)
………………………………………
(podpis pracownika przyjmującego wniosek)
  • nalepka kontrolna
  • wtórnik nalepki kontrolnej
  • wydanie nalepki kontrolnej
  • urząd miejski – wydział komunikacji
  • rejestracja pojazdu auta samochodu
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *