Wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

Pismo składane do wydziału komunikacji urzędu miejskiego w przypadku zgubienia czy kradzieży tablic rejestracyjnych.

Wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(właściciel)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL / REGON)
………………………………………
(współwłaściciel)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL / REGON)
………………………………………
(nazwa urzędu miejskiego)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

Wnoszę o wydanie dla pojazdu marki …………………….. nr rejestracyjny …………………………………….. nr identyfikacyjny VIN (nadwozia/podwozia/ramy*) ………………………………… wtórnika tablic rejestracyjnych ze względu na:
□ zniszczenie
□ zagubienie
□ kradzież

Proszę również o wydanie zalegalizowanych tymczasowych tablic rejestracyjnych
Załączniki:
□ dowód rejestracyjny ……………….. (seria i numer)
□ karta pojazdu …………………………….. (seria i numer)
□ tablice rejestracyjne ……………….. (numer)
□ zaświadczenie z policji …………………………………………………… (o kradzieży, z dnia)
□ oświadczenie …………………. (o zagubieniu, z dnia)
□ dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC (do wglądu)
□ wymagana opłata ………………….

………………………………………
(podpis właściciela)
………………………………………
(podpis współwłaściciela)
………………………………………
(podpis pracownika przyjmującego wniosek)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *