Wniosek o urlop bezpłatny

Urlop udzielany jest na pisemny wniosek pracownika. Dotyczy wyjątkowych przypadków w momencie, gdy pracownik nie posiada już prawa do urlopu wypoczynkowego. Pracownik obowiązany jest dobrze uzasadnić składany wniosek.

Wniosek o urlop bezpłatny
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(stanowisko)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(dział firmy)

Wniosek o urlop bezpłatny

Proszę o udzielenie mi urlopu bezpłatnego w okresie od dnia …………………… do dnia …………………… włącznie tj. ………. dni roboczych.

Urlop niniejszy zamierzam wykorzystać w sprawach rodzinnych.

………………………………………
(podpis pracownika)

………………………………………
(podpis przełożonego)


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *