Umowa kupna sprzedaży pojazdu

Sprzedający/a oświadcza, iż pojazd, będący przedmiotem umowy: jest jego/jej wyłączną własnością, jest wolny od wad prawnych i praw osób trzecich oraz że nie toczy się żądne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd i nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

Umowa kupna sprzedaży pojazdu
………………………………………
(miejscowość, data)

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY pojazdu

Zawarta pomiędzy stronami:
…………….. (imię i nazwisko) zamieszkałym/ą …………………… (adres) PESEL ….. NIP ……….. dowód osobisty ………………… (seria i numer) wydany dnia ……………………………….. przez ……………….. zwanym w dalszej części umowy sprzedającym/ą, a ……………….. (imię i nazwisko) zamieszkałym/ą …………………… (adres) PESEL …… NIP ………. dowód osobisty ………………….. (seria i numer) wydany dnia ………. przez ……………… zwanym w dalszej części umowy kupującym/ą.
Przedmiotem umowy jest ………….. (rodzaj pojazdu) marka/model …………………… rok produkcji ……. nr silnika ………….. nr VIN (nadwozia) ………….. nr rejestracyjny …………. nr dowodu rejestracyjnego ……… nr karty pojazdu ……….. przebieg ………. km.

………………………………………
(podpis kupującego)
………………………………………
(podpis sprzedającego)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *