Na wzór  •  Wniosek urlopowy  •  Wniosek o urlop bezpłatny

Wniosek o urlop bezpłatny

Wniosek o urlop bezpłatny
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(imię i nazwisko)
.............................................
.............................................
(stanowisko)
.............................................
(nazwa firmy)
.............................................
.............................................
(dział firmy)

Wniosek o urlop bezpłatny

Proszę o udzielenie mi urlopu bezpłatnego w okresie od dnia ........................ do dnia ........................ włącznie tj. .......... dni roboczych.

Urlop niniejszy zamierzam wykorzystać w sprawach rodzinnych.

.............................................
(podpis pracownika)

.............................................
(podpis przełożonego)

Urlop udzielany jest na pisemny wniosek pracownika. Dotyczy wyjątkowych przypadków w momencie, gdy pracownik nie posiada już prawa do urlopu wypoczynkowego. Pracownik obowiązany jest dobrze uzasadnić składany wniosek. Urlop bezpłatny nie wlicza się do standardowego planu urlopowego pracownika, tym samym może być ustalony na dowolny okres o ile oczywiście pracodawca wyrazi na to zgodę.

UWAGA

Pracodawaca nie jest zobowiązany do udzielenia urlopu bezpłatnego więc wniosek jest zdecydowanie bardziej prośbą niż żądaniem.

Pracownik nie może być odwołany z urlopu bezpłatnego o ile nie zostanie zawarta klauzula o takiej możliwości - to również należy ustalić wcześniej z pracodawcą.


Wniosek o urlop bezpłatny pdf   Wniosek o urlop bezpłatny odt   Wniosek o urlop bezpłatny rtf   Wniosek o urlop bezpłatny docx  

Słowa kluczowe

  • podanie o urlop bezpłatny wzór
  • prośba o urlop
  • druk wnioku o urlop
  • wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego
  • prawa pracownika
  • wniosek o bezpłatny urlop
  • wzór podania o urlop bezpłatny
  • prawo do urlopu
  • wniosek o urlop bezpłatny wzór
  • uzasadnienie wniosku o urlop bezpłatny

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.08.20