Na wzór  •  Wniosek urlopowy  •  Wniosek o urlop rodzicielski

Wniosek o urlop rodzicielski

Wniosek o urlop rodzicielski
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(imię i nazwisko)
.............................................
.............................................
(adres)
.............................................
(stanowisko)
.............................................
(nazwa firmy)
.............................................
.............................................
(dział firmy)

wniosek o urlop rodzicielski

Proszę o udzielenie mi urlopu rodzicielskiego od począwszy od dnia ......................................... do wyczerpania tego urlopu w łącznym wymiarze ................. tygodni/w częściach*:

□ pierwsza część ........... tygodni od dnia ......................................... do dnia ......................................... .

□ druga część ........... tygodni od dnia ......................................... do dnia ......................................... .

□ trzecia część ........... tygodni od dnia ......................................... do dnia ......................................... .

* wybrać czy w całości czy w częściach – urlop można brać w całości lub w trzech (nie więcej) częściach, każda minimum po 8 tygodni

.............................................
(podpis)

Obecnie 26-tygodniowy urlop rodzicielski może być wykorzystywany przez rodziców jednorazowo, w 2 lub w 3 częściach. Żadna z części nie może być krótsza niż 8 tygodni.

Warto przeczytać wyjaśnienia ZUS: http://goo.gl/igqFlM


Wniosek o urlop rodzicielski pdf   Wniosek o urlop rodzicielski odt   Wniosek o urlop rodzicielski doc  

Słowa kluczowe

  • W jaki sposób złożyć wniosek o urlop rodzicielski?
  • wniosek o urlop rodzicielski 2013 wzór

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.08.03