Jak napisać wyjaśnienie?

Pragnę wyjaśnić, iż dnia (data) o godz miał/a/o miejsce (opis zdarzenia, sytuacji). Skutkiem tego (co nastąpiło). O sytuacji powiadomiono/nie powiadamiano

Wyjaśnienie
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(imię i nazwisko / nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Wyjaśnienie

Pragnę wyjaśnić, iż dnia ……………………………………………. (data) o godz. ……………………………. miał/a/o miejsce ………………………………………………………………………………………….. (opis zdarzenia, sytuacji). Skutkiem tego ………………. (co nastąpiło). O sytuacji powiadomiono/nie powiadamiano* ………………. (imię nazwisko, stanowisko, firma).

Załączniki:

1. ……………

2. ……………

* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(pieczątka i podpis)
  • wyjaśnienie / informacja – wzór
  • pisemne wyjaśnienie czyli informacja o zdarzeniu
  • Jak napisać wyjaśnienie?
pdf odt   doc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *